Xây dựng Hệ Thống Lives tream

Livestreaming đã trở thành một phần quan trọng của việc chia sẻ thông tin và tương tác trực tiếp với khán giả. Hai giao thức phổ biến để truyền trực tiếp video là HLS (HTTP Live Streaming) và RTMP (Real-Time Messaging Protocol)

Setup

Hệ thống live stream

Thời gian Setup khoản 1 ngày

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi luôn nổ lực để đẩy nhanh công việc cho quý khách hàng

Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Sau khi setup xong chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách từng bước sử dụng hệ thống

Hướng dẫn sử dụng phần mềm live stream

Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng phần mềm live stream trên máy tính và điện thoại một cách mượt nhất

Support 24/7

Trong quá trình sử dụng nếu phát sinh lỗi, chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục cho quý khách trong thời gian sớm nhất