Web app bán hàng

Là hệ thống bán hàng hiện đại loại bỏ cơ chế add to cart -> checkout…Khách hàng có thể mua hàng trực tiếp tại phiên live thông qua chatbox

Thiết kế

Web app bán hàng

Thời gian thiết kế

Phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của khách hàng, nếu theo form mẫu chung của chúng tôi thì thời gian khoản 5-7 ngày làm việc

Hướng dẫn sử dụng Web App

Sau khi thiết kế xong chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách từng bước sử dụng web app

Support 24/7

Trong quá trình sử dụng nếu phát sinh lỗi, chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục cho quý khách trong thời gian sớm nhất